حضور مربی سرشناس فوتبال در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری/ مجید جلالی با مدیران شهری یزد دیدار کرد

حضور مربی سرشناس فوتبال در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری/ مجید جلالی با مدیران شهری یزد دیدار کرد


حضور مربی سرشناس فوتبال در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری/ مجید جلالی با مدیران شهری یزد دیدار کرد

حضور مربی سرشناس فوتبال در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری/  مجید جلالی با مدیران شهری یزد دیدار کرد

مجید جلالی مربی سرشناس و مطرح فوتبال کشور با حضور در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، با غلامعلی سفید رئیس و ونوس عامری عضو شورای شهر، جمال الدین عزیزی شهردار و عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد دیدار کرد.
حاضرین در این نشست پیرامون ظرفیت و پتانسیل های ورزشی یزد، بحث و نسبت به ایجاد بستر مناسب برای کشف استعداد های ورزشی و آکادمی فوتبال در یزد تبادل نظر کردند.