جمع آوری المان های مناسبتی ازسطح شهر

جمع آوری المان های مناسبتی ازسطح شهر


جمع آوری المان های مناسبتی ازسطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی _تفریحی شهرداری یزد به نقل ازوحدزیباسازی المان های مناسبتی سطح شهرازجمله المان سفره هفت سین  وصندوقچه دروازه قرآن،پارک کوهستان،المان های ماهی میدان باهنر،میدان شهدای محراب،زیرگذرحکیمیان وغیره جمع آوری وبه انبارسازمان رفاهی _تفریحی انتقال یافت که این اقدام باهمکاری اداره موتوری شهرداری یزد صورت پذیرفت.