جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقه بزرگ علاوه تر

جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقه بزرگ علاوه تر


جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقه بزرگ علاوه تر

جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقه بزرگ علاوه تر در سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزارشد.