جلسه معرفی کتاب رمضان از دیدگاه قرآن و روایات برگزار شد

جلسه معرفی کتاب رمضان از دیدگاه قرآن و روایات برگزار شد 

به مناسبت گرامیداشت ماه مبارک رمضان ، کتابی باعنوان رمضان از دیدگاه قرآن و روایات ، نوشته ی حجه الاسلام اکبر اکبرزاده مرشدی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به مناسبت گرامیداشت ماه مبارک رمضان ، کتاب رمضان از دیدگاه قرآن و روایات ، نوشته ی حجه الاسلام اکبر اکبرزاده مرشدی معرفی شد.این کتاب به اهمیت ماه مبارک رمضان با استناد بر قرآن و روایات پرداخته و فواید روزه برای جسم و روح آدمی را موشکافی می کند.

محمدرضا پیرنیا مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ضمن ابراز خرسندی ، اذعان داشت: اگرچه سرانه ی مطالعه در کشور ما پایین است لیکن سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد باتوجه به ماهیتی که دارد برخود لازم میداند تا با حمایت از نویسندگان و فضاسازی های فرهنگی مردم را به سمت مطالعه سوق دهد.

گفتنی است سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در نظر دارد با تهیه این کتاب ارزشمند مسابقه ای را بین کارکنان سازمان برگزار نماید.