جلسه ساماندهی تبلیغات شهری برگزار شد

جلسه ساماندهی تبلیغات شهری برگزار شد


جلسه ساماندهی تبلیغات شهری برگزار شد

 

اولین نشست کارگروه تبلیغات محیطی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با دعوت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و با حضور کانون های تبلیغاتی و هدف افزایش بهره وری تبلیغات شهر یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ؛

این نشست در محل تالار فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و باحضور ملازینلی ، رییس این سازمان، مدیران واحد تبلیغات شهری، نمایندگان کانون های تبلیغات محیطی و نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزار شد که هریک از حاضران به تبادل نظر و ارائه راهکار های موثر پیرامون مشکلات تبلیغات شهری یزد پرداختند.

از جمله مسائل عنوان شده در این جلسه ؛ بررسی چگونگی کاهش آلودگی بصری شهر، نبود سطح بندی و اولویت بندی کانون های تبلیغاتی از لحاظ کیفیت کار برای حضور در مزایده ها، ساماندهی ، جانمایی و چگونگی نرخ بندی تابلو های تبلیغاتی، پیشنهاد تعدیل قیمت اجاره تابلوها و... بود.