جلسه داوری جشنواره نقاشی

جلسه داوری جشنواره نقاشی

جلسه داوری جشنواره نقاشی

اساتید: نوید خالصی، علی اکبر شریفی، حمید رضا محبی درسالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.