جلسه توجيهي رابطان آموزش شهروندي شهرداري يزد برگزار شد

جلسه توجيهي رابطان آموزش شهروندي شهرداري يزد برگزار شد


جلسه توجيهي رابطان آموزش شهروندي شهرداري يزد برگزار شد

نشست توجيهي رابطان آموزش شهروندي، معاونت ها و سازمان هاي شهرداري به منظور آشنايي با شيوه اجراي اهداف، برنامه ها و سياست گذاري ها برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري يزد؛ اين نشست با حضور عباس ملازينلي رئيس اين سازمان، محمدباقر پارسائيان مسئول آموزش شهروندي، معاونت ها و رابطان آموزش شهروندي از سازمان هاي تابع و مناطق شهرداري يزد با هدف آشنايي با شيوه صحيح اجراي برنامه هاي آموزش شهروندي و تشكيل كارگروه هاي تخصصي، در محل سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي برگزار شد.

 

ملازينلي با تأكيد بر تداوم بخشي فعاليت آموزش شهروندي، ضرورت آموزش و توجيه كاركنان شهرداري در گام اول، گفت: آموزش شهروندي فعاليت تخصصي فرهنگي است كه موفقيت در اين امر مبني بر اعتماد و همكاري ديگر سازمان هاي شهرداري با سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري است.

 

گفتنی است رحیمدل رییس سازمان مدیریت پسماند، میهمان ویژه این نشست بود.