جلسه تقدیر و تشکر از کارکنان سازمان به روایت تصاویر

جلسه تقدیر و تشکر از کارکنان سازمان به روایت تصاویر


جلسه تقدیر و تشکر از کارکنان سازمان به روایت تصاویر

گفتنی است در این جلسه، کارکنان سازمان به موجب فعالیت های ارزنده خود در دهه ولایت و عید غدیر، از سوی مدیر عامل سازمان مورد تقدیر قرار گرفتند.