جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)


جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در روز چهارشنبه 22 آبان ماه ساعت 18 در آزادشهر-مجتمع مسکونی آسمان برگزار میشود.