جشن میلاد امام حسن (ع) در پارک کوهستان برگزار شد.

جشن میلاد امام حسن (ع) در پارک کوهستان برگزار شد.


جشن میلاد امام حسن (ع) در پارک کوهستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد این جشن که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به مناسبت خجسته میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) و روز جهانی اهداء عضو در محل پارک کوهستان برگزار شد.

 این جشن با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه ، همچنین از تعدادی اهدا کنندگان و گیرندگان عضو با حضور بر روی جایگاه تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است در سال گذشته هیجده مورد اهداء عضو در استان صورت گرفته که یازده مورد آن مربوط به پیوند کلیه  همچنین در سال جاری نه مورد اهداء عضو صورت گرفته که پنج مورد آن مربوط به پیوند کلیه بوده است.

در حاشیه این جشن غرفه ای برای ثبت نام کارت اهدای عضو برپا شده بود که تعدادی از افراد شرکت کننده در جشن در این غرفه ثبت نام کردند.

این جشن همرا ه با برنامه هایی نظیر:  مولودی خوانی، تقلید صداو. . همراه بود.