جشن مباهله

جشن مباهله


جشن مباهله

جشن مباهله روز شنبه 2 شهریور در بلوار کوثر، شب بازار یزد ساعت 21:30 برگزار میشود.