جشن فرزندان انقلاب در مدارس یزد

جشن فرزندان انقلاب در مدارس یزد

 جشن فرزندان انقلاب در مدارس یزد همراه با نمایش طنز، جشن عروسکی، بازی و مسابقه در روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه در مدرسه دخترانه رهبر  ساعت ۸:۳0  و مدرسه پسرانه بهادری ساعت  10:30 برگزار میشود.