جشن فرزندان انقلاب در مدارس یزد

جشن فرزندان انقلاب در مدارس یزد


جشن فرزندان انقلاب در مدارس یزد

 جشن فرزندان انقلاب در مدارس یزد همراه با نمایش طنز، جشن عروسکی، بازی و مسابقه در روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه در مدرسه دخترانه رهبر  ساعت ۸:۳0  و مدرسه پسرانه بهادری ساعت  10:30 برگزار میشود.