جشن عید بندگی در پارک شهدای هفتم تیر به روایت تصویر