جشن شیفتگان عدالت

جشن شیفتگان عدالت


جشن شیفتگان عدالت

جشن شیفتگان عدالت به مناسبت هفته قوه‌ قضاییه، پنجشنبه 6 تیرماه در پارک کوهستان برگزارشد