جشن شادمانه و بزرگ وحدت

جشن شادمانه و بزرگ وحدت


جشن شادمانه و بزرگ وحدت

جشن شادمانه و بزرگ وحدت  روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۸ ساعت ۸ صبح در میدان امیرچقماق برگزار میشود.