جشن روز زن در محله حسن آباد یزد

جشن روز زن در محله حسن آباد یزد

جشن روز زن در محله حسن آباد  همراه با مولودی خوانی و دف زنی در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت۹:۳۰ صبح در پارک علامه جعفری، واقع در بلوار انتظاربرگزار میشود.