جشن روز زن در محله حسن آباد یزد

جشن روز زن در محله حسن آباد یزد


جشن روز زن در محله حسن آباد یزد

جشن روز زن در محله حسن آباد  همراه با مولودی خوانی و دف زنی در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت۹:۳۰ صبح در پارک علامه جعفری، واقع در بلوار انتظاربرگزار میشود.