جشن خوشمزه های یلدایی

جشن خوشمزه های یلدایی


جشن خوشمزه های یلدایی

جشن خوشمزه های یلدایی همراه با مسابقات ورزشی شنبه ۳۰ آذرماه ساعت ۸:۰۰صبح در باشگاه ولایت روبروی پارک بزرگ شهر برگزار میشود.