جشن خانواده شاد ایرانی

جشن خانواده شاد ایرانی


جشن خانواده شاد ایرانی

سومین جشن خانواده شاد ایرانی با اجرای خاله شادی، گروه عروسکی تاتی نباتی و گروه موسیقی زربانگ روز  سه شنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۷ در سالن رسولیان برگزار میشود.