جشن به مناسبت میلاد حضرت زهرا"س" و روز زن

جشن به مناسبت میلاد حضرت زهرا"س" و روز زن


جشن به مناسبت میلاد حضرت زهرا"س" و روز زن

جشن به مناسبت میلاد حضرت زهرا"س" و روز زن در روز شنبه 26 بهمن ماه ساعت 10 صبح در  سه راه شهیدان ذاکری نژاد، خیابان سیدالشهدا،فرهنگسرای خانواده برگزار میشود.