جشن بزرگ همای رحمت به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) در پارک بزرگ شهر

جشن بزرگ همای رحمت به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) در پارک بزرگ شهر