جشن بزرگ مبعث در چهاراه بعثت برگزار شد

جشن بزرگ مبعث در چهاراه بعثت برگزار شد

جشن بزرگ مبعث با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مجتمع فرهنگی مذهبی بعثت یزد در چهار راه بعثت برگزار شد.