جشن بزرگ مبعث در چهاراه بعثت برگزار شد

جشن بزرگ مبعث در چهاراه بعثت برگزار شد


جشن بزرگ مبعث در چهاراه بعثت برگزار شد

جشن بزرگ مبعث با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مجتمع فرهنگی مذهبی بعثت یزد در چهار راه بعثت برگزار شد.