جشن بزرگ غدیر " میدان اطلسی "

جشن بزرگ غدیر " میدان اطلسی "


جشن بزرگ غدیر " میدان اطلسی "

 جشن بزرگ غدیر در روزجمعه 25 مردادماه ساعت 20:30 در بازارچه اطلسی برگزار میشود.