جشن بزرگ غدیر " بوستان چهارده معصوم (ع) امامشهر"

جشن بزرگ غدیر " بوستان چهارده معصوم (ع) امامشهر"


جشن بزرگ غدیر " بوستان چهارده معصوم (ع) امامشهر"

جشن بزرگ غدیر باحضور گروه سربازان وطن از برنامه تلویزیونی عصر جدید و اجرای نمایش طنز خشوک شو در روز چهارشنبه 23 مرداد ماه ساعت 20:30 درامام شهر - خیابان سجاد شمالی - بوستان چهارده معصوم (ع) برگزار میشود.