جشن بزرگ غدیر " بلوار فرودگاه "

جشن بزرگ غدیر " بلوار فرودگاه "


جشن بزرگ غدیر " بلوار فرودگاه "

جشن بزرگ دهه امامت و ولایت همراه با برنامه های شاد و متنوع روزشنبه 26 مرداد ساعت 20:30 در بلوار فرودگاه کوچه 63 برگزار میشود.