جشن بزرگ غدیر "بلوار صابر یزدی"

جشن بزرگ غدیر "بلوار صابر یزدی"


جشن بزرگ غدیر "بلوار صابر یزدی"

جشن بزرگ غدیر همراه با برنامه های شاد و متنوع 28 و 29 مرداد ساعت ۲۰:۳۰ درمیدان سلطان پناه - بلوار صابر یزدی - کوچه 7  برگزار میشود.