جشن بزرگ عید قربان

جشن بزرگ عید قربان


جشن بزرگ عید قربان

جشن بزرگ عید قربان با ویژه برنامه شاد ومتنوع دوشنبه 21 مردادماه ساعت 9 در پارک بزرگ حسن آباد برگزار میشود.