جشن بزرگ عید غدیر " بلوار مدرس "

جشن بزرگ عید غدیر " بلوار مدرس "


جشن بزرگ عید غدیر " بلوار مدرس "

جشن بزرگ عید غدیر با حضور هنرمندان استان روزسه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۲۱ در بلوار مدرس _ روبروی مسجد چهارده معصوم برگزار میشود.