جشن بزرگ عید غدیر " باغ دولت آباد"

جشن بزرگ عید غدیر " باغ دولت آباد"


جشن بزرگ عید غدیر " باغ دولت آباد"

جشن بزرگ عید غدیرهمراه با برنامه های شاد و متنوع وپخش مستقیم سیما روز دوشنبه 28 مرداد ساعت 21 در باغ دولت آباد برگزار میشود.