جشن بزرگ "دیدار با پدران آسمانی"

جشن بزرگ "دیدار با پدران آسمانی"


جشن بزرگ "دیدار با پدران آسمانی"

جشن بزرگ دیدار با پدران آسمانی با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و شبکه تابان در سالن وحدت برگزار گردید.