جشن بزرگ آرزو ها، با حضور مسئولین استان در پارک کوهستان برگزار شد+ تصاویر

جشن بزرگ آرزو ها، با حضور مسئولین استان در پارک کوهستان برگزار شد+ تصاویرجشن بزرگ آرزو ها، در شب لیله الرغائب با حضور محمدرضا عظیمی زاده شهردار، محمدرضا پیرنیا مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و دیگر مسئولین این سازمان در پارک کوهستان برگزار شد.