جشن انقلاب دانش آموزان با نیازهای ویژه

جشن انقلاب دانش آموزان با نیازهای ویژه


جشن انقلاب دانش آموزان با نیازهای ویژه

جشن انقلاب دانش آموزان با نیازهای ویژه در روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه در تالار راه و ما برگزار شد.