جشن انقلاب دانش آموزان با نیازهای ویژه

جشن انقلاب دانش آموزان با نیازهای ویژه

جشن انقلاب دانش آموزان با نیازهای ویژه در روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه در تالار راه و ما برگزار شد.