جشن اختتامیه هفتمین المپیاد ورزشی محلات یزد

جشن اختتامیه هفتمین المپیاد ورزشی محلات یزد


جشن اختتامیه هفتمین المپیاد ورزشی محلات یزد

جشن اختتامیه هفتمین المپیاد ورزشی محلات یزد ، انفرادی آقایان و بانوان در روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ساعت 18 و تیمی آقایان و بانوان  در روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ساعت 18 در خیابان سیدگلسرخ _ سالن ورزشی وحدت برگزار میشود.