جشنواره یزد ایمن برگزار می شود

جشنواره یزد ایمن برگزار می شود


جشنواره یزد ایمن برگزار می شود

جشنواره یزد ایمن برگزار می شود
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از برگزاری جشنواره یزد ایمن با هدف ارتقا سطح آگاهی شهروندان و کاهش عملیات های سازمان آتش نشانی خبرداد.
عباس ملازینلی با بیان اینکه جشنواره یزد ایمن با هدف کاهش عملیات های میدانی آتش نشانی از طریق فرهنگ سازی و آموزش برگزار می شود، اظهار کرد: این جشنواره از هفتم مهرماه آغاز و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این جشنواره  شهروندان با آموزش های گوناگونی از قبیل معرفی نقاط نا ایمن، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی و جعبه های آتش خاموش کن، مواد آتش زا، غرق شدگی، آتش سوزی در مجتمع های مسکونی و آپارتمانی و اقدامات اولیه در مواجهه با آتش سوزی و سوختگی همراه خواهند شد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد تاکید کرد: این آموزش ها در قالب کلیپ های آموزشی، انیمیشن، موشن، مسابقه، پویش، تبلیغات شهری، مجازی و غیره توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی انجام می شود.
ملازینلی با بیان اینکه جشنواره یزد ایمن با شعار «به ایمنی شهرم بی تفاوت نیستم» برگزار می شود، گفت: سازمان های فرهنگی اجتماعی ورزشی و آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد با همکاری یکدیگر مجریان این جشنواره هستند.