جشنواره پرواز بادبادکها

جشنواره پرواز بادبادکها


جشنواره پرواز بادبادکها

جشنواره پرواز بادبادکها  به مناسبت دهه کرامت و سالروز ثبت جهانی یزد در روز جمعه 21 تیرماه 98 ساعت 19 در پارک کوهستان برگزار میگردد.