جشنواره پرواز بادبادکها

جشنواره پرواز بادبادکها


جشنواره پرواز بادبادکها

جشنواره پرواز بادبادکها به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه در روز پنجشنبه 6 تیرماه 98 ساعت 18 در پارک کوهستان برگزار میگردد.