جشنواره پرواز بادبادکها

جشنواره پرواز بادبادکها


جشنواره پرواز بادبادکها

 به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد این جشنواره که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد ، در صبح جمعه هیجدهم  مهر ماه از ساعت 6:00 صبح  با به پرواز در آمدن باد بادکهای(کاغذ باد) دست ساز در پارک کوهستان برگزار شد. در کنار این جشنواره نقاشی کودکان با موضوع روز جهانی کودک برپا بود. در پایان به بهترین نقاشی و برترین باد بادک (کاغذ و باد )از نظر اوج ،خلاقیت و زیبایی جوائزی اهدا شد.