جشنواره پرواز بادبادک ها به مناسبت دهه امامت و ولایت

جشنواره پرواز بادبادک ها به مناسبت دهه امامت و ولایت


جشنواره پرواز بادبادک ها به مناسبت دهه امامت و ولایت

جشنواره پرواز بادبادک ها به مناسبت دهه امامت و ولایت در روز پنج شنبه 25 شهریور ساعت 17 در پارک کوهستان برگزار می گردد.