جشنواره پرواز بادبادکها به مناسبت دهه امامت و ولایت

جشنواره پرواز بادبادکها به مناسبت دهه امامت و ولایت


جشنواره پرواز بادبادکها به مناسبت دهه امامت و ولایت

جشنواره پرواز بادبادکها  به مناسبت دهه امامت و ولایت در روز پنجشنبه 24 مردادماه 98 ساعت ۱۹ در پارک کوهستان برگزار میگردد.