جشنواره و نمایشگاه ورزشی

جشنواره و نمایشگاه ورزشی


جشنواره و نمایشگاه ورزشی

جشنواره و نمایشگاه ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی  با حضور هیئتهای ورزشی شهرستان یزد از تاریخ 1 لغایت 3آبان ماه در پارک آزادگان برگزار میشود.