جشنواره ورزشی و بازیهای هیجانی

جشنواره ورزشی و بازیهای هیجانی


جشنواره ورزشی و بازیهای هیجانی

جشنواره ورزشی و بازیهای هیجانی به مناسبت دهه کرامت وسالروز ثبت جهانی یزد در روز جمعه مورخ 21 تیرماه 1398 در پارک کوهستان برگزار میگردد.