جشنواره ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

جشنواره ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی


جشنواره ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی

جشنواره ورزشی دارت، فوتبال دستی، هفت سنگ مهارتی، ماروپله و پنالتی به مناسبت هفته تربیت بدنی در روز پنجشنبه مورخ 9 آبان ماه ساعت 18 در پارک غدیر برگزار میشود.