جشنواره هنر قرآنی دانش

جشنواره هنر قرآنی دانش


جشنواره هنر قرآنی دانش


  این جشنواره در بخشهای آوایی، ادبی، هنری و محتوای الکترونیکی برگزار میشود.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت gqDanesh.ir مراجعه فرمایید.