جشنواره فرهنگی ورزشی سالمندان

جشنواره فرهنگی ورزشی سالمندانجشنواره فرهنگی ورزشی سالمندان به مناسبت روز تکریم سالمندان با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، هیئت ورزشهای همگانی و سازمان بهزیستی صبح امروز در پارک باغ ملی برگزار شد.