جشنواره فرهنگی ورزشی در پارک کوهستان

جشنواره فرهنگی ورزشی در پارک کوهستان


جشنواره فرهنگی ورزشی در پارک کوهستان


به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد این جشنواره فرهنگی ورزشی که با همکاری  نیروی انتظامی استان یزد و هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد و حمایت مالی بانک قوامین در پارک کوهستان برگزار شد. این جشنواره با به پرواز در آمدن بادبادک ها (کاغذ و باد) شروع شده و  از جمله برنامه های  فرهنگی اجرا شده : مسابقه ویژه کودکان ، اهدائ هدیه به مدال آوران ورزشی ، اجرای تر دستی ، نور افشانی و دیگر برنامه های شاد و متنوع میباشد.در پایان به تعدادی از شرکت کنندگان جوائزی توسط سرهنگ کا کاوند فرماندهی انتظامی استان یزد و دیگر عزیزان اهدا شد.