جشنواره غذای محلی ایران زمین

جشنواره غذای محلی ایران زمین


جشنواره غذای محلی ایران زمین

جشنواره غذای محلی ایران زمین در سه بخش : غذاهای اصلی، شیرینی و دسر، پیش غذا و لبنیات از تاریخ ۱۲ الی ۱۶ مردادماه، ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳ درخیابان امام خمینی(ره)_ دانشگاه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان یزد برگزار میشود.