جشنواره شب عید رمضان

جشنواره شب عید رمضان


جشنواره شبهای عید رمضان

 

   این جشنواره با حضورمردم شهر جهانی یزد در پیاده راه قیام از تاریخ21 اردیبهشت ماه با برنامه های ویژه ای از جمله نمایش خیابانی، بازیهای رومیزی، ایستگاه کودک و ... برگزار میشود.