جشنواره خش دلانه ۲

جشنواره خش دلانه ۲


جشنواره خش دلانه ۲

دومین جشنواره مجازی استعدادیابی استندآپ کمدی و نمایش طنز

بخش ویژه: نمایش طنز جبهه و دفاع مقدس

 آخرین مهلت ارسال ۱۵ آذرماه

تلفن هماهنگی:

۰۳۵۳۸۲۷۷۶۵۰

۰۹۱۳۷۴۹۷۶۴۳