جشنواره حرف دل

جشنواره حرف دل


 
 
دل نوشته ای برای کادر درمان
 
ویژه کودکان ۴ تا ۱۲ سال
 
آخرین مهلت ارسال آثار ۱۰ دی ماه
 
ارسال آثار به شماره ۰۹۳۹۱۵۰۵۳۱۲