جشنواره بزرگ ورزشی گرامیداشت دهه فجر

جشنواره بزرگ ورزشی گرامیداشت دهه فجر


جشنواره بزرگ ورزشی گرامیداشت دهه فجر

جشنواره بزرگ ورزشي به مناسبت گراميداشت ده مبارك فجر همراه با حضور هيئت هاي ورزشي در روز جمعه 18 بهمن ماه ساعت 9 صبح در پارك بزرگ شهر (ماركار) برگزار میشود.