جشنواره استانی ره آورد سرزمین نور در یزد

جشنواره استانی ره آورد سرزمین نور در یزد


جشنواره استانی ره آورد سرزمین نور در یزد

فراخوان اولین جشنواره استانی ره آورد سرزمین نور در یزد
اولین جشنواره استانی با موضوع راهیان نور و دفاع مقدس در بخش های شعر، داستان کوتاه، خاطره، دلنوشته، پوستر و .... برگزار می شود.
آخرین مهلت آثار ۱۰ آذرماه میباشد.